Velkommen til broderloge nr. 55 Pax I.O.O.F.

Logen har til huse i Odd Fellow bygningen på Milnersvej 8, 3400 Hillerød og hører under den Uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark, I.O.O.F.

 

Hilleroed 336kb

 

Odd Fellow Ordenen blev stiftet den 26 april 1819 i USA, som en uafhængig gren af det engelske ordenssamfund. Siden har det amerikanske initiativ fået et verdensomspændende omfang. Ordenen kom til Danmark den 30. juni 1878, hvor den første danske loge blev stiftet. Til forskel fra de fleste andre Ordener optager Odd Fellow Ordenen både kvinder og mænd som sine medlemmer. Der er ikke tale om fællesloger, idet medlemmerne er organiseret i henholdsvis søster- og broderloger, men grundlaget for deres virke er det samme.

Ordenen og dermed også vor loge har to hovedmål, et etisk og et humanitært. Det etiske element sigter mod at vise Venskab, Kærlighed og Sandhed i alle livets forhold. Det humanitære mål kommer til udtryk gennem donationer til kulturelle, uddannelsesmæssige og velgørende formål. Donationer uddeles fra vor loge indenfor det Nordsjællandske geografiske område (tidligere Frederiksborg Amt).

Man kan ikke selv melde sig ind men skal foreslås af andre loge brødre, som udgør en vigtig forskel fra foreninger og andre sammenslutninger. Det vil dog altid være muligt at kontakte Overmesteren (logens øverste leder) via e-mail: om55@pax.oddfellow.dk  for at høre nærmere.

Der afholdes møder fast hver onsdag aften fra kl. 19.30 til kl. 23.00 i sæsonen, som starter første onsdag i september og slutter senest 15. maj året efter. Mødeaftenen er opdelt i 2 elementer, dels en formel del, som forgår efter en fast agenda i vores logesal og dels et efterfølgende fælles måltid med tilhørende social samvær.

I løbet af sæsonen foregår en del ”gradearbejde”, som er en trinvis indførelse i ordenen af nye logebrødre, som samtidig lægger op til en personlig udvikling. Tillige foregår der flere arrangementer, som bl.a. har til formål at samle penge sammen til logens forskellige fonde til brug for det humanitære arbejde. Der arrangeres udelukkende indsamling fra logens egne brødre. Herudover arrangeres der foredrag, besøg til andre loger og besøg fra andre loger i ind/- og udland, kulturelle udflugtsture og andre sociale aktiviteter.

Vi er i omegnen af 70 brødre i aldersgruppe mellem 35 år og 95 år hvor ca. 60% møder stort set hver onsdag og øvrige møder med lidt større intervaller. Vi ser naturligvis gerne en høj mødedeltagelse for egen og logens skyld men prioriteten vil altid være familie, arbejde/socialt engagement og derefter logen.

Vi har det sjovt og det hele foregår i en meget fornøjelig og humoristisk atmosfære med plads til forskelligheder og alle relevante indspark. Når vi er i logesalen, som ledes af overmesteren, er der dog nogle formelle former som skal overholdes, men som vil forekomme helt naturlige, når først man har deltaget nogle få gange.

Vi glæder os meget til at lære dig at kende og få dig med i vores fælles broderkæde.

 

Kontakt logen

Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input